agenda1 Alle activiteiten voor de komende periode in 1 oogopslag. 

Dinsdag 10 april: Leesavond Krommeniedijk, 20.00 uur , Liberaal christendom. 
Zondag 15 april: Lenteconcert Zaanse COV 19 april in ‘De Lorzie’,20.00 – 22.00 uur Informatiebijeenkomst over PGB.
Zaterdag 21 april: 13.00 - 17.30 uur Oecumenisch liedfestival ; Bergkerk in Amersfoort

basisschoolOok dit jaar weer het Basisscholen project “Voorwerpen en hun verhaal” ter gelegenheid van de 4-5 mei herdenkingen. Informatie hierover vindt u in dit persbericht. 

 

 

 

 

 

December 2017.  Een kleine 70 mensen hebben het koude en natte weer doorstaan om naar de Nicolaaskerk te komen. Rooms-Katholieken, protestanten en oud katholieken zijn aanwezig.
De avond wordt geleid door Matthé Bruijns, pastor van de St. Petruskerk en Neeltje Reijnders, predikante van de Protestantse Nicolaaskerk.
De aanleiding tot deze avond is dat de beide voorgangers een keer een gezamenlijke uitvaartdienst gingen leiden. Opvallend was toen dat dominee Reijnders in haar burgerkleding voorging en pastor Bruijns in een kovel en begeleid werd door twee rijzige heren die een kaars dragen, dit zijn de acolieten.
Ze raken aan de praat en vragen zich af wat nu precies de verschillen zijn tussen de rooms katholieken en protestanten en zijn er ook gemeenschappelijke zaken.
Ze besluiten om, mede in het kader van dit Luther jaar, hier een avond over te organiseren.