Thema: Sta in je kracht

Lezingen : Genesis 2,15-3,9 ; Matteüs 4,1-11
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over 'verleiding en
verzoeking'. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa.
Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

40d1bsta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht