Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt er de 10 leefregels. Mattheüs vertelt  hoe Jezus op de berg met drie van zijn leerlingen Mozes en Elia ontmoet. Het zijn bijzondere ervaringen  die  iets zeggen over een ontmoeting met het goddelijke, het overstijgt het dagelijkse gebeuren. Kracht wordt ontleend aan de ervaringen op de berg.
In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

 

40d2

 sta in je kracht 
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar
soms even
kan zijn
herinnering 
die blijft
en vreugde geeft
sta in je kracht