Het is vandaag de vierde zondag in de veertigdagentijd. 
In de lezing uit Samuel gaat het om het zien met het hart en niet om het uiterlijk. 
 
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. 
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. 
 
In Johannes 9 opent Jezus ogen om te kunnen zien.

40d4

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen 
afbreekt
zie 
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht