Lezingen: Jesaja 50, 4-7; Matteüs 21, 1-11

40d6

De schikking is gemaakt naar de lezing over de intocht in Jeruzalem.
Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde. 
De berg van houten boomschijven staat symbool voor die liefde en kracht. 
Een rode doek verbeeldt de kleden die door mensen worden neergelegd zodat Jezus daarover Jeruzalem kan binnen komen. 
De rode viooltjes symboliseren de nederigheid van Jezus.
De zachte bolletjes mos laten zien dat de zachte krachten het uiteindelijk zullen winnen van geweld.
 
sta in je kracht 
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht