Deel je leven

Als gemeente mogen wij ons leven met elkaar delen. Wij leven met elkaar mee in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korinthiërs 12, vers 26:

"Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde."

Wij delen ons geloof met elkaar : onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen en onze overtuigingen. Wij vieren, zingen en bidden samen en delen brood en wijn.

Als gemeente willen wij ons geloof, onze hoop en onze liefde graag delen met anderen. Datgene wat voor onszelf kostbaar is. Dit doen wij door de kerkdiensten en andere activiteiten voor jong en oud, op zondag en door de week.

Ook in 2017 staan wij voor de uitdaging om vorm te geven aan het ‘Deel je leven’  in onze kerk en daarbuiten. Om zowel de jongsten als de oudsten in ons dorp te blijven betrekken bij onze gemeenschap. Daarvoor organiseren wij allerlei activiteiten. Voor veel activiteiten is geld nodig door giften, nu en in het verleden.
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de plaatselijke kas van de Nicolaaskerk te Krommenie.

U kunt bijdragen door uw Oudejaarsgift over te maken naar :
rekening nummer NL74 INGB 000 065 56 69
ten name van Protestantse Gemeente te Krommenie
onder vermelding van “Eindejaarscollecte 2016”.

Wij zeggen u heel veel dank voor uw onmisbare bijdrage en wensen u Heil en Zegen voor het jaar van God  2017 !

Uw College van Kerkrentmeesters