Baten en Lasten van de                 Protestantse Gemeente te Krommenie

     
       
 

begroting

rekening

rekening

 

2018

2018

2017

 

 

   

baten

 

   

 

 

   

Opbrengsten uit bezittingen

€ 45.800                

€ 42.120                            

€ 52.149                            

Bijdragen gemeenteleden

€ 74.000                    

€ 74.505                    

€ 75.653                    

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 3.900                

€ 3.531                      

€  -1.450                      

Totaal baten

€123.700                      

€ 120.156                        

€ 126.352                        

 

 

   

lasten

 

   

   

  

  

  

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 86.200                      

€ 89.418                    

€ 86.632                    

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 7.900                  

€ 4.086                    

€ 3.750                    

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 8.400                      

€ 7.278                      

€ 7.668                      

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 27.700                    

€ 25.763                      

€ 22.476                      

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 2.400                    

€ 2.024                    

€ 2.002                    

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 6.700                  

€ 9.752                      

€ 6.898                      

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ 1.800                        

€ 798                

€  805                

Totaal lasten

€ 141.100                    

€ 139.119                      

€ 130.231                      

 

 

   

Resultaat (baten - lasten)

€-17.400                      

€ -18.963                    

€ -3.879