We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er ruimte is om van mening te verschillen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan.

De Nicolaaskerk in Krommenie is ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten voor verschillende groepen. Door betrokken te zijn bij mensen. Door op zondag samen ons geloof te vieren. Datgene wat voor onszelf kostbaar is te delen.

Om zowel de jongsten als de oudsten in ons dorp te blijven betrekken is geld nodig. Ook niet-kerkleden, die de Nicolaaskerk een warm hart toedragen kunnen natuurlijk een donatie doen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

rekening nummer NL74 INGB 000 065 56 69 t. n. v. Protestantse Gemeente te Krommenie

o. v. v. “Eindejaarscollecte 2018”.