kerkbalans2019Van zaterdag 13 januari t/m zondag 2 februari 2019 wordt tijdens de Actie Kerkbalans, overal in Nederland, aan de kerkgemeenteleden gevraagd om hun jaarlijkse bijdrage aan de kerk.

Ook in 2019 werken we in Krommenie aan een kerk zonder drempels. Een gastvrije kerk waar iedereen zich welkom voelt. Een kerk die inspireert, verbindt en waar iedereen ertoe doet. Een kerk die in gesprek gaat en in gesprek blijft met haar gemeenschap.

 

 

 

 

Geef je om je kerk? Geef voor je kerk!

Als kerk organiseren we tal van activiteiten voor jong en oud waar we uw bijdrage hard voor nodig hebben. Ook niet-kerkleden, die de Nicolaaskerk een warm hart toedragen kunnen natuurlijk een donatie doen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Banknummer NL74 INGB 0000 655 669 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krommenie