De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In onze gemeente onderkennen we de nood van de wereld en willen we dienstbaar zijn in de geest van Jezus Christus. Dit doen wij vanuit de basisprincipes:

  • Zending,
  • Werelddiaconaat en
  • Ontwikkelingssamenwerking.

De gehele gemeente heeft tot taak het diaconaat vorm te geven. De diakenen nemen daarbij het voortouw door voorbeelden van hulpprojecten  te presenteren en te organiseren, dat kan zijn lokaal, landelijk en zelfs over de grenzen. In het diaconale werk gaat het niet om liefdadigheid maar om het doen van gerechtigheid.

Tijdens de erediensten worden uit naam van de diaconie de gaven ingezameld en deelt zij het brood en de wijn bij de avondmaalvieringen. Onze diaconie bestaat uit zes personen en komt elke twee maanden bijeen. Een afvaardiging van de diaconie heeft zitting in de kerkenraad.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De diaconale werkgroep van de Nicolaaskerk

Als diaconie hebben wij de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan mensen in nood en hulp te bieden waar dat kan en passend is. Daarbij kent onze oriëntatie hierop meerdere invalshoeken:

  1. Onze kerkelijke gemeente en inwoners in de nabijheid van de Nicolaaskerk, al of niet in samenwerking met de Raad van Kerken Krommenie/ Assendelft
  2. Betrokkenheid met de regio, onder meer door participatie in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB)
  3. Verbondenheid met de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en Kerk in Actie
  4. De nood in deze wereld door onze inzet voor Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De werkgroep bestaat uit 5 tot 10 personen waarvan 3 als diaken zijn bevestigd (voorzitter, secretaris en penningmeester). Onderdeel van de werkgroep is ZWO.

Het diaconaat geeft namens de gemeente gestalte aan de betrokkenheid van de kerk bij de nood van mensen. De grondslag bij het verlenen van hulp is de barmhartigheid van God. Bij hulp aan mensen op individueel niveau is vertrouwen absoluut noodzakelijk! Jaarlijks vindt er een structureel overleg plaats met de Werkgroep Pastoraat over ontwikkeling en behoeften in en buiten de gemeente.

       De diaconie heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de viering van het Heilig Avondmaal en ook voor de voorbereiding en de verzorging van de tafel. Het doel van de avondmaalscollecte wordt ieder jaar vastgesteld door de diaconie.

De diaconie heeft een jaarlijkse bijdrage toegezegd aan IDB Zaanstreek/Waterland. Dit bedrag moet binnenkomen via een jaarlijkse acceptgiroactie.

Aan het Zaans Interkerkelijk Noodfonds (ZIN) heeft de diaconie een bedrag van € 500,- toegezegd, ook dit wordt geïnd via een acceptgiroactie.

De bloemen in de kerk, bestemd voor zieken, eenzamen en bejaarden, worden voor rekening van de diaconie aangeschaft door vrijwilligers.

De Nicolaaskerk onderschrijft de doelstelling van de Wereld Winkel.

De diaconie financiert de meeste doelen uit levend geld. Inmiddels is ca. 1/3 deel van het vermogen belegd bij Oikocredit.

Els in Nepal

De diaconie heeft een waterkit voor Els gesponsord. Het project is meerdere malen in de kerk belicht, maar er is ook een film gemaakt over het project in Nepal.