Hier volgen de diensten en voorgangers voor de komende weken.

Zondag 12 februari 2023 is ds. Klaas Holwerda onze gast-voorganger. Hij heeft theologie in Groningen gestudeerd en behaalde cum laude zijn doctoraal met als hoofdvak hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Hij is lange tijd verbonden geweest aan de Nassau-kerk in Amsterdam en ook direct betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek en het digitale compendium (handboek van achtergrondinformatie hij het liedboek).

De collectes zijn deze zondag bestemd voor de Diaconie en Kerk in Actie Noodhulp.

Op zondag 19 februari 2023 gaat ds. Frans Weeda uit Workum voor. Hij behoeft nauwelijks introductie want van september 1998 tot september 2008 was hij predikant in Krommenie en aansluitend tot medio 2020 predikant van Vlieland. Nu is hij met emeritaat, maar komt vandaag terug in zijn toch wel vertrouwde Nicolaaskerk.

De collectes zijn deze zondag bestemd voor de Diaconie en de Kerk.