Langzamerhand zal het zo worden dat u gastpredikanten of pastores vaker ziet en hoort en ze ook vertrouwder voor u zullen worden. Hier volgen de diensten en voorgangers voor de komende weken:

Zondag 19 september is ds. Klaas Holwerda onze gastpredikant. Ds. Holwerda heeft in Groningen theologie gestudeerd met als specialisatie hymnologie (kerklied en kerkmuziek). Hij was als predikant werkzaam in Culemborg en heeft 18 jaar gestaan in de Nassaukerk in Amsterdam. Nu is hij met emeritaat en heeft alle tijd om als docent betrokken te zijn bij ‘Theologie voor geïnteresseerden’. Hij geeft les in liturgiek. De liturgiek bestudeert de veelkleurige geschiedenis en praktijk van de christelijke eredienst. Dit studiejaar richten ze zich op de vormgeving van de zogenaamde hoofddienst op zon- en feestdagen.

Ds. Holwerda was nauw betrokken bij de samenstelling van het Liedboek en het digitale compendium; handboek van achtergrondinformatie hij het liedboek.

Start zondag en ook de laatste zondag van de Vredesweek is op 26 september.
Voorganger in de dienst is ds. Helène van Noord uit Assen. Geboren en getogen in Krommenie is ze geen onbekende voor de meesten. Na haar studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft ze zich gevestigd in het Noorden van Nederland. Eerst in Nieuwe Pekela, vervolgens in Appingedam en sinds 2008 in Assen. Met tussendoor een uitstapje naar het dienstencentrum in Utrecht voor Kerk in Actie. Voorgaan in Krommenie was tot nu toe altijd verbonden met bezoek aan haar ouders Cees en Rie van Noord. Nu ook Rie is overleden, 1 augustus jl., is het figuurlijke ouderlijk huis uit Krommenie verdwenen. Wat dat voor de komende jaren en het preekrooster gaat betekenen is nu nog niet bekend. Deze zondag is ze in elk geval in ons midden en vieren we met elkaar de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.