Ze wordt ons heel vertrouwd, mevrouw Helga Frömming uit Heiloo. Na enkele weken mogen we haar weer op zondag 20 juni ontvangen.

We hopen dan te horen of zij iets aan uw gouden adviezen voor het moestuinieren heeft gehad.

Zondag 27 juni staat de kerkdeur open voor pastor Piet Meijer uit Zaandam. Ook hij is binnen onze kerkgemeenschap een vertrouwde voorganger. Hij ging voor het eerst in 1997 voor in de Vredekerk en in Krommeniedijk in 1999.

Zo’n lange tijd geeft een binding. Hij heeft lief en leed gedeeld met onze gemeente en hij komt ook graag in onze kerk.

Pastor Meijer is nog steeds verbonden als pastor aan Evean Acht Staten en Evean Nieuw Groenland. Op de vraag wat nu precies het verschil is tussen een pastor en een predikant vertelde hij dat er dan sprake is van een andere studieroute. Een pastor heeft een hbo-opleiding gevolgd en een predikant een universitaire opleiding. Een pastor heeft dezelfde bevoegdheden als een predikant zoals bediening van de sacramenten. Hij is onder andere afgestudeerd op het ‘preken’. Hij heeft ook nog vele jaren in het onderwijs gewerkt, maar is daarmee intussen met prepensioen gegaan.

Beide voorgangers worden hartelijk welkom geheten in onze gemeente en we wensen elkaar een goede dienst toe.