Langzamerhand zal het zo worden dat u gastpredikanten of pastores vaker ziet en hoort en ze ook vertrouwder voor u zullen worden. Hier volgen de diensten en voorgangers voor de komende weken.

Op zondag 25 september 2022 leidt dominee Freek Brandenburg uit Sinderen de kerkdienst. Met deze dienst starten we het kerkelijk jaar en wordt ook het HA gehouden. Het is een goede gewoonte om aan de start van een nieuw kerkelijk seizoen koffie of thee na de dienst te drinken.

Deze zondag is ook het einde van de Vredesweek die 17 september gestart is.

Het thema van de Vredesweek 2022 is: Generatie Vrede

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.

Op Zondag 2 oktober 2022 gaat dominee Holwerda uit Amsterdam voor in onze gemeente. Hij heeft al eerder een dienst in onze kerk geleid. Dominee Holwerda is met emeritaat, maar is nog wel docent liturgiek: oriëntatie in de liturgie en haar geschiedenis. Liturgiek gaat in op de Bijbelse Theologische criteria voor het inrichten van de eredienst.