agenda1 Alle activiteiten voor de komende periode in 1 oogopslag. 

  

Verdiepingskring: ‘In de schatkamer van de protestantse spiritualiteit’.

Als protestantse gemeente(n) van nu zijn we als het topje van de ijsberg: het grootste deel van de traditie ligt achter ons. Zoveel woorden, preken en gedachten, opgeborgen in oude boeken en bibliotheken…

Dat verleden heeft ons mede gevormd tot wie we nu zijn. De traditie is een schatkamer, je kunt er naar hartenlust in rond speuren. Dat zullen we doen aan de hand van een klein maar rijk boekje, samengesteld door Rick Benjamins: Canon van de protestantse spiritualiteit in Nederland (uitgave Kok, Kampen 2010; nieuw en tweedehands verkrijgbaar, ook zullen er kopieën van de besproken teksten beschikbaar zijn).

Inleiding: ds. Hans de Waal

Locatie: Nicolaaskerk, Krommenie

Datum: donderdag 11 april 2024 (vervolgavonden in overleg)

Aanvang: 20.00 uur

Aanmelden en informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zaanse Spirit-dienst 26 mei: Mee-zing cantorij

Op 26 mei, de zondag na Pinksteren, is er weer de jaarlijkse gezamenlijke Zaanse Spirit-dienst, door en namens alle protestantse gemeenten in de Ring Zaanstreek, in de Oostzijderkerk te Zaandam. Dit jaar zullen ds. Sjaak Visser (Oostzaan) en ds. Hans de Waal (Krommenie) de dienst leiden. Aan deze dienst zal ook een cantorij haar medewerking verlenen. Een ieder die wil, kan daarin meezingen. Dus wees welkom! De basis van de gelegenheidscantorij is de cantorij uit Oostzaan, maar zangers en zangeressen uit de gehele Zaanstreek zijn nadrukkelijk uitgenodigd. De repetities voor de dienst van 26 mei zijn op woensdag 15 en 22 mei om 20.00 uur in de Grote Kerk van Oostzaan (Kerkbuurt 12). Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Graag tot dan!

Ds. Sjaak Visser en ds. Hans de Waal

 

Oratorium ‘De Doper’

Op zondag 2 juni om 20.00 uur heeft in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 364 te Assendelft de première plaats van oratorium ‘De Doper’ geschreven door componist/musicus Jos Martens - op teksten van Bart Vijfvinkel, predikant te Wormer.

Eerder schreven Martens en Vijfvinkel ‘Micha. Een Zangstuk’, een werk over de Joodse profeet Micha en zijn schreeuw om gerechtigheid en vrede. De afgelopen jaren hebben zij gewerkt aan ‘De Doper’. Centraal in dit stuk staat Johannes de Doper, een prediker en profeet. Hij roept op tot omkeer en wijst - net als de oudtestamentische profeten - op een andere werkelijkheid, tot ‘omkeer en nieuw leven’. Johannes wijst daarbij van zich af op Jezus in wie die andere werkelijkheid - dat nieuwe leven - werkelijkheid is.

Jezus’ doop door Johannes markeert niet alleen het begin van zijn optreden, maar staat ook voor ‘doortocht’ en uittocht uit onmenselijke verhoudingen naar een hernieuwd bestaan.

Het verhaal van Johannes wordt door de vier evangelisten op een verschillende manier verteld. In ‘De Doper’ zijn de verschillende teksten over hem naast elkaar geplaatst en worden ze door het koor becommentarieerd. Het stuk begint met de vraag wat deze zonderling/profeet gehoord en gezien heeft… een vreemde stem, een mens van liefde en trouw, een levend woord sterker dan duister en dood.

Oratorium ‘De Doper’, muziek Jos Martens, tekst Bart Vijfvinkel
Projectkoor ‘De Doper’ o.l.v. Jos Martens
M.m.v. Ike Wolters, piano en Henriëtte Bout, fluit
Toegang vrij/vrije gift bij uitgang

Uitvoeringen:

o Zondag 2 juni 2024, 20.00 uur, Protestantse Kerk, Dorpsstraat 364, Assendelft (Première)

o Zondag 23 juni 2024, rond de naamdag van Johannes de Doper, 20.00 uur, RK Petruskerk,

Snuiverstraat 2, Krommenie

o Zondag 15 september 2024, 14.30 uur, Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan

Projectkoor De Doper is een ad hoc koor van mensen - kerkelijk en niet kerkelijk - uit de hele Zaanstreek. Mocht u dit bijzondere en verbindende project financieel willen ondersteunen dan is uw gift welkom op NL17 INGB 0006 1816 21 t.n.v. College Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Wormerveer onder vermelding van ‘De Doper’.

 

Project groep De Doper

Na ‘Micha. Een zangstuk’ (2019) hebben Bart Vijfvinkel, predikant in Wormer en Jos Martens, musicus en organist van de St. Odulphus in Assendelft, een nieuw oratorium (zangstuk) geschreven over Johannes de Doper.

De Doper is de wegbereider van Jezus, maar dat niet alleen. Hij is ook de profeet die het volk oproept tot omkeer, een mens van twijfel en martelaar. Op een feest van Herodes Antipas wordt hij onthoofd, maar even later doet het gerucht de ronde dat hij is opgestaan. Zijn woorden leven en spreken tot op vandaag.
Van februari tot en met mei zal een projectkoor onder leiding van Jos Martens het oratorium instuderen. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00-22.00 uur en hebben plaats in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 364 in Assendelft. In juni zal het oratorium in één van de Zaanse kerken in première gaan, waarna nog enkele uitvoeringen binnen en buiten de Zaanstreek zullen volgen.

Houdt u van zingen? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen (enige ervaring als (koor)zanger is een pre)!

Wat: Projectkoor ‘De Doper’
Repetities: Woensdagavond (februari-mei 2024), 20.00-22.00 uur,
Herv. Kerk, Dorpsstraat 364 Assendelft

Première: juni 2024

Kosten: Eenmalig €15,-

Opgeven bij: Arjanne Bol, tel. 06-29305112, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere informatie: Jos Martens, tel. 06-16666900, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bart Vijfvinkel, tel. 06-19685110, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Leeskring Welk beeld van God hebben wij?
Daar denken mensen verschillend over. Ook vroege kerkvaders dachten al na over die vraag. Daarbij is van belang het verbeeldend bewustzijn waarin een mens speelt, zich illusies vormt, droomt, en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven. In onze westerse cultuur werd de verbeelding eeuwenlang aan de dichters en kunstenaars overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden.

Vanuit de geschriften van onder meer deze vroege kerkvaders en het werk van Socrates en Jung, pleit Tjeu van den Berk voor een nieuwe religieus-spirituele manier van kijken. Een manier van kijken die in het kader staat van het persoonlijk ervaren in plaats van de dogmatische openbaringen.

Grote klassieke filosofen en kerkvaders waren gevoelig voor dit schouwend vermogen van de mens. Zij noemden hun inwijding in de symbolische werkelijkheid 'Mystagogie' en zochten op die wijze naar een omgang met het mysterie van het bestaan. Over dit altijd actuele thema willen we in deze leesgroep samen nadenken. Voor elke bijeenkomst wordt een leeswijzer gemaakt.

Tjeu van den Berk was in zijn werkzaam leven docent aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht. De leeskring staat onder leiding van ds. Rien Jansens en

Bert Valk.

Data: eerste donderdagmiddag van de maand:

In 2024: 4 januari, 1 februari 2024, 2 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni, van 14.30 - 16.30 uur.

Plaats: de Noorderkerk, Heijermansstraat 127, 1502 DJ Zaandam.
Aanmelden bij Bert Valk, tel. 06-40366883, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Meditatiegroep Kogerkerk

Meditatie bestond al in de eerste christengemeenten. Er zijn vele vormen van meditatie, waaronder christelijke meditatie. Het doel is verdieping, op een andere manier met geloof bezig zijn, het bereiken van innerlijke stilte, contact zoeken met God. Samen mediteren kan soms tot een intense ervaring leiden. In toenemende mate is er binnen de kerken belangstelling voor deze vorm van spiritualiteit als aanvulling op meer traditionele manieren van geloofsbeleving.

Sinds enkele jaren is er een meditatiegroep actief binnen de Kogerkerk. De Meditatiegroep staat onder leiding van Maartje Hoogendoorn-Valk. Interesse om mee te doen? Neem contact op met haar, tel. 075-6160325, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijeenkomsten zijn op de tweede maandagmiddag van de maand, de aanvang is om 14.30 uur.

Data:

- 12 februari 2024

- 11 maart 2024

- 8 april 2024

- 13 mei 2024

Locatie: De Stolp, Kerkstraat 12, 1541 HA Koog aan de Zaan.

   

 

 

bakkieU kunt elke woensdagmorgen terecht bij één van de kerken in Krommenie voor gezelligheid en ontmoeting. Dit is een gezamenlijk project van de Raad van Kerken en de Zonnebloem. Gewoon voor een praatje, een spelletje en een luisterend oor. ’s Morgens van 10 tot 12 uur:

Op de eerste woensdag van de maand in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk (door de Zonnebloem) Snuiverstraat 2

Op de tweede woensdag van de maand in de Doopsgezinde Vermaning aan de Noorderhoofdstraat 46. (Mede namens de Protestantse Gemeente Krommenie)

Op de derde woensdag van de maand weer in de ontmoetingsruimte van de Petruskerk (door de RK parochie) Snuiverstraat 2

Op de vierde woensdag van de maand in de Leliekerk aan de Lisdoddelaan 1. (Ned. Ger. Kerk)

En op de vijfde woensdag van de maand in de Oud Katholieke Nicolaaskerk aan de Noorderhoofdstraat 131