Elk zit in zijn eigen scheepje en probeert de woeste golven van het coronavirus te bevaren. Landen met kwetsbare economieën in het Midden-Oosten en Afrika worden het hardst geraakt door de coronapandemie.

 De drie woorden die in deze schikking centraal staan zijn ‘dood’, ‘angst’ en ‘vertrouwen’.

De zee, uitgebeeld door de blauwe doek, is in de Bijbel o.a. het symbool van alles wat het leven bedreigt en beangstigt.

Het bootje is het symbool van hoop en de kaars symboliseert het Licht van Christus.

We zien in de schikking ook de veelkleurige regenboog, Gods oeverloze liefde en ontferming voor de wereld, zijn teken van trouw.

De anjers symboliseren de mensen die zich in het bootje staande proberen te houden.

Laten wij hen met Gods hulp financieel van harte steunen en zo de boot groter maken zodat er minder mensen buitenvallen.

 

Loesje