Langzamerhand zal het zo worden dat u gastpredikanten of pastores vaker ziet en hoort en ze ook vertrouwder voor u zullen worden. Hier volgen de diensten en voorgangers voor de komende weken.

Op zondag 28 november komt mevrouw Helga Fr├Âmming uit Heiloo bij ons te gast. Zij is al diverse keren bij ons voorgegaan en hoeft nauwelijks meer ge├»ntroduceerd te worden. Zij zal ook het Heilig Avondmaal gaan bedienen.

Op zondag 5 december eveneens een vertrouwd gezicht. Dan gaat pastor Piet Meijer uit Zaandam voor. Ook hij is een vertrouwd gezicht.

Voor beide voorgangers een hartelijk weerzien in Krommenie.