In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website (Protestantse Gemeente te Krommenie);
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de  inhoud : alle in de website aanwezige  getoonde en geschreven informatie;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u nu bekijkt. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de Protestantse Gemeente te Krommenie.
  • Toestemmming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en door ons te worden bevestigd.