Lieve mensen rondom de Nicolaaskerk te Krommenie,

Na een lange, donkere en regelmatig koude winter met korte dagen mogen we weer uitkijken naar een nieuw begin van warmte en licht. Soms lijkt het alsof alles vanzelf gaat. De natuur zorgt uit zichzelf voor hoop op een nieuw begin.

Maar hoop is niet vanzelfsprekend. Juist in deze tijd waarin we zoveel om ons heen zien gebeuren en zien dat wat zo vanzelfsprekend leek toch aan verandering onderhevig is, kunnen we in verwarring raken en de neiging hebben om de moed te verliezen en daardoor de hoop misschien wel opgeven.

Pasen is het feest van hoop. Van licht in de duisternis.

Pasen is geroepen zijn tot leven voorbij de horizon, over elke duisternis heen.

Die krachtige boodschap van hoop willen we doorgeven in woord en daad.

Dat doen we in deze coronatijd zoveel als nog kan en altijd in klein verband. Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig.

Daarom vragen we u vanuit de kerk juist met Pasen om ons gemeentewerk te steunen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op . NL74INGB 000065 56 69 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krommenie onder vermelding van Paascollecte

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Fijne Paasdagen en hartelijke groeten namens uw kerkrentmeesters.

paascollecte

 

triptiek

De Adventstijd nadert. Deze periode van verstilling leidt naar Kerst, het grote kerkelijke feest in de winter. Nu lijkt Kerst voor iedereen zo bekend. Voor sommige mensen is het hét grote feest van het jaar, die kijken er maanden naar uit en maken eind oktober al voorbereidingen. Weer anderen associëren er vooral commercie mee en zijn blij als de kerstspullen na 26 december weer naar zolder mogen. Veel mensen weten dat Kerst gebaseerd is op Lucas 2, maar wat dat nu precies voor jezelf en je geloof inhoudt, is natuurlijk een interessante vraag. Om die vraag te onderzoeken, gaan we aan het werk.

kerkelijkjaar

Om de verschillende perioden in het kerkelijk jaar aan te geven wordt gebruik gemaakt van kleuren.  De antependia, die over de avondmaals- of liturgietafel en over de lezenaar van de kansel hangen geven de periode weer. Er worden in het kerkelijk jaar vier kleuren gebruikt: paars, wit, groen en rood.