Lieve mensen rondom de Nicolaaskerk te Krommenie,

Na een lange, donkere en regelmatig koude winter met korte dagen mogen we weer uitkijken naar een nieuw begin van warmte en licht. Soms lijkt het alsof alles vanzelf gaat. De natuur zorgt uit zichzelf voor hoop op een nieuw begin.

Maar hoop is niet vanzelfsprekend. Juist in deze tijd waarin we zoveel om ons heen zien gebeuren en zien dat wat zo vanzelfsprekend leek toch aan verandering onderhevig is, kunnen we in verwarring raken en de neiging hebben om de moed te verliezen en daardoor de hoop misschien wel opgeven.

Pasen is het feest van hoop. Van licht in de duisternis.

Pasen is geroepen zijn tot leven voorbij de horizon, over elke duisternis heen.

Die krachtige boodschap van hoop willen we doorgeven in woord en daad.

Dat doen we in deze coronatijd zoveel als nog kan en altijd in klein verband. Om dit als gemeente te kunnen doen, is naast liefde, aandacht en tijd ook geld nodig.

Daarom vragen we u vanuit de kerk juist met Pasen om ons gemeentewerk te steunen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op . NL74INGB 000065 56 69 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krommenie onder vermelding van Paascollecte

We danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage!

Fijne Paasdagen en hartelijke groeten namens uw kerkrentmeesters.

paascollecte