De werkgroep V&V bestaat uit 4 personen inclusief de predikant. Zij organiseren activiteiten rond de thema’s vieren en vormen.

Soms vraagt de kerkenraad aan de werkgroep V&V om rond een bepaald onderwerp een gemeenteavond te organiseren. Zo heeft de werkgroep gemeenten avonden georganiseerd o.a. rond de thema’s, “Zegenen van andere levensrelaties dan het huwelijk tussen vrouw en man” en “Voltooid leven”.

Ook organiseerden wij groothuisbezoeken b.v. rond het Thema “Liturgie”.

Ook aan de medewerkers van het pastoraal team zie je dat we een vergrijzende gemeente zijn. Er zijn 14 vrouwelijke gemeenteleden bij betrokken waarvan enkele al zelf de leeftijd hebben om door het pastoraal team bezocht te worden.

Ondanks of misschien dankzij de leeftijd is het een enthousiaste club mensen.

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In onze gemeente onderkennen we de nood van de wereld en willen we dienstbaar zijn in de geest van Jezus Christus. Dit doen wij vanuit de basisprincipes:

· Zending,

· Werelddiaconaat en

· Ontwikkelingssamenwerking.

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente, of in de termen van de kerkorde: hij geeft leiding aan het gemeenteleven. De kerkenraad heeft zijn taken en beleid doorgesproken met de gemeente en vastgelegd in een plaatselijke regeling.
De raad bestaat uit alle ambtsdragers. Er zijn drie ambten met een zekere onderverdeling:

  1. De ouderlingen
  2. De diakenen
  3. Predikant