Boekjaar 2019

  Baten en Lasten      
         
    begroting rekening rekening
    2019 2019 2018
         
  baten      
   
  Opbrengsten uit bezittingen € - -
  Bijdragen gemeenteleden € 3.570 € 4.548 € 5.071
     
  Totaal baten € 3.570 € 4.548 € 5.071
   
  lasten
  Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) € 2.304 € 3.447 € 6.623
  Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € -
  Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 520 € 462 € 496
  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 636 € 592 € 636
  Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € - € - € -
  Salarissen (koster, organist e.d.) € - € - € -
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 110 € 220 € 230
         
  Totaal lasten € 3.570 € 4.721 € 7.985
   
  Resultaat (baten - lasten) € - € -173 € -2.914