Actie Kerkbalans 2021

kerkbalansVan zaterdag 17 januari t/m zaterdag 31 februari 2021 wordt, tijdens de actie Kerkbalans, overal in Nederland aan de gemeenteleden gevraagd hoeveel zij dit jaar aan hun plaatselijke kerk willen bijdragen.

Ook in 2021 werken wij aan een kerk zonder drempels. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Een kerk, die in gesprek gaat en in gesprek blijft. Om zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof én geld nodig.

Met uw gift draagt u bij aan een gastvrije dorpskerk.

Ook niet-gemeenteleden, die de Nicolaaskerk een warm hart toedragen kunnen meedoen. Stort uw bijdrage op banknummer NL74 INGB 0000 655 669 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krommenie Maakt u deze activiteiten mogelijk? Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.