Langzamerhand zal het zo worden dat u gastpredikanten of pastores vaker ziet en hoort en ze ook vertrouwder voor u zullen worden. Hier volgen de diensten en voorgangers voor de komende weken:

Op zondag 10 oktober wordt een ZWO-dienst gehouden. In deze dienst gaat de doopsgezinde predikant mevrouw Jannie Nijwening voor. Zij is voor ons geen onbekende.
Zij stelt zich toch nog even voor:

‘Ik ben geboren in een dorpje in Drenthe en heb na mijn middelbare school sociaal diaconaal werk gedaan: een jaar gewerkt in een verzorgingshuis in Tiel. Daarna heb ik de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gedaan in Deventer. Naast mijn werk op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis ben ik begonnen met de deeltijd hbo-opleiding theologie (richting pastoraat). Ik heb een paar jaar gewerkt in de doopsgezinde gemeente van Deventer en was daarna vijf jaar in Belfast. Na een jaar vrijwilligerswerk daar, heb ik aan de Queens University mijn theologie studie vervolgd.

Terug in Nederland (1998) heb ik de predikantenopleiding gevolgd en in 2002 beroepen in Krommenie. Na te hebben gewerkt in een paar andere doopsgezinde gemeenten werk ik nu sinds mei als geestelijk verzorger bij het centrum van levensvragen van de Viva!Zorggroep'.

Toelichting Diaconale werkgroep

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Als diaconie proberen wij hier altijd een actuele invulling aan te geven. Deze keer is het thema Vluchtelingen. Wij hebben de dienst voorbereid met Ds. J. Nijwening. Zij gaat dan voor en zal ons iets zal laten zien van haar bezoek aan het eiland Lesbos. De collecte zal zijn voor hulp aan vluchtelingen die hier in Zaanstad een bestaan moeten opbouwen en wel een bedrag krijgen om hun huis in te richten maar in de praktijk toch nog wat extra’s nodig hebben. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Na de dienst is er koffie en kunt u weer eens kijken welke producten van de Wereldwinkel u kunt gebruiken.

Zondag 17 oktober zien wij mevrouw ds. Neuféglise weer in onze kerk. Haar theologische studie heeft zij in Leiden gevolgd. Door ds. Neeltje Reijnders is zij op de weg gezet van nieuwe gemeentevormen. Ds. Neuféglise is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze staat midden in het leven en is nog steeds met veel plezier dominee. De afgelopen tijd, de corona tijd was voor ons allemaal een bewogen tijd. Gelukkig mogen we weer koffiedrinken met elkaar en niet te vergeten met elkaar zingen. Haar hobby’s zijn wandelen, boeken lezen en de sportschool in IJmuiden.

Een heel goede, oude bekende is ds. Weeda. Hij zal zondag 24 oktober de dienst in de Nicolaaskerk leiden. Hij schreef het volgende:

Lotgevallen Joke en Frans Weeda

Twaalf jaar hebben we op Vlieland gewoond, nog iets langer dan in Krommenie. De gemeente was al klein, toen we kwamen en is nog verder gekrompen. Het bekende verhaal van de kerk in deze tijd: veel mensen vallen weg en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Het zwaartepunt van mijn werk kwam mede daardoor gaandeweg te liggen bij het opbouwen van contact met de eilanders, die voor het overgrote deel wel religieus, maar beslist niet kerkelijk zijn. Boeiend om te zien hoe veel contact er toch mogelijk is als er eenmaal vertrouwen groeit. De lessen Levensbeschouwelijk Onderwijs op de basisschool waren wel het hoogtepunt. Ik had nooit verwacht dat ik lesgeven op school zo leuk zo gaan vinden, maar dat kwam vooral het grootste deel dankzij de leerkracht van de hoogste klassen.

Sinds ruim een jaar zijn we beiden met pensioen/emeritaat en wonen we in Workum, in de provincie waar we ooit begonnen en altijd naar toe terug hoopten te kunnen gaan. We hebben daar een huis aan het water, met een eigen steiger voor onze zeilboot. Iets dat ik altijd gehoopt en nooit verwacht heb. Het voelt een beetje als ‘voorsmaak van het paradijs’.

Voorgaan in Krommenie zal voor mij de eerste keer zijn na het sabbatsjaar, waartoe we na mijn emeritaat besloten hebben. Een betere plek is daarvoor niet denkbaar.

.