Hier volgen de diensten en voorgangers voor de komende weken.

Op zondag 11 december 2022 (3e advent) gaat pastor Jerke de Vries uit Alkmaar voor in onze kerk. Intussen een bekend gezicht, want is al enkele malen eerder voorgegaan in onze kerk. Pastor De Vries heeft een theologische achtergrond, maar heeft geen beroep als dominee aanvaard. Is thuiszorgmedewerker en gastpastor en parttime werkzaam geweest als ouderenpastor. Van harte welkom in de Nicolaaskerk.

Op zondag 18 december 2022 (4e advent) gaat ds. Hans de Waal voor. De laatste zondag voor kerst. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.