Langzamerhand zal het zo worden dat u gastpredikanten of pastores vaker ziet en hoort en ze ook vertrouwder voor u zullen worden. De komende vakantieperiode staan ons een aantal ‘nieuwe’ predikanten te wachten en is het aardig deze even aan u voor te stellen.

Zondag 4 juli komt ds. Koolhaas uit Aalsmeer de dienst bij ons leiden. Ds. Koolhaas heeft een lange weg bewandeld voordat hij als predikant een eigen gemeente had. Na zijn mulo-opleiding het avondonderwijs behaalde hij meerdere diploma’s en kon hij in 1994 starten met de studie theologie in Kampen. Deze studie rondde hij in 1999 af met het kerkelijk examen. Ds. Koolhaas heeft als predikant gestaan in Geesteren, Gelselaar en Borculo. Sinds 2006 is hij met emeritaat en wordt hij regelmatig uit genodigd om in andere kerken gastpredikant te zijn.

Zondag 11 juli komt ds. Lock uit Giessenburg naar onze gemeente. Ds. Lock heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is voorganger, heeft geen vaste gemeente maar verzorgt lezingen en houdt preken. Hij houdt er niet van om in hokjes en vakjes te denken, want de Kerk van Christus bestaat uit alle christenen. 

Zondag 18 juli gaat pastor Ko Schuurmans voor. Hij is al diverse malen eerder in onze gemeente voorgegaan.
Ko Schuurmans (1947) is gepensioneerd r.k. pastor. Hij studeerde sociografie en theologie. Sinds 1976 is hij werkzaam in het pastoraat. Na gewerkt te hebben in het voortgezet onderwijs (leraar aardrijkskunde, maatschappijleer en godsdienst) en het (oecumenisch) basispastoraat was hij van 1985 tot zijn pensionering in 2012 verbonden aan het Pastoraal Centrum, later de Pastorale Dienstverlening van het RK bisdom van Haarlem – Amsterdam, als directeur / coördinator en liturgist ten behoeve van de scholing en bijscholing van vrijwilligers en professionals. Daarnaast was hij docent liturgiek aan de Katholieke Theologische Universiteit en de Fontyshogeschool in Amsterdam en later Utrecht. Hij schreef en schrijft over liturgie en de bijbel. Daarnaast ook liturgische (lied) teksten. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen in rooms-katholieke en ook al jaren in protestantse kerken in de Zaanstreek en soms ver daarbuiten. Zie ook bij zondag 15 augustus.

Zondag 25 juli gaat de heer De Vries voor. De heer de Vries heeft een theologische achtergrond, maar hij heeft geen beroep als dominee aanvaard. De heer de Vries is thuiszorgmedewerker en pastor. In zijn woonplaats Alkmaar is hij parttime werkzaam geweest als ouderenpastor. Wat geloofsbeleving betreft put hij uit zijn christelijke wortels, en staat voor hem het ‘mens zijn’, als mens met geest en lichaam voorop.

Zondag 1 augustus komt pastor P. Meijer uit Zaandam weer te gast. Hij behoeft nauwelijks meer introductie, want hij is inmiddels erg vertrouwd in onze gemeente. Toch een hartelijk welkom.

Zondag 8 augustus gaat Mevrouw ds. Neuféglise-Vermeer voor. Zij is al enkele jaren een vast gezicht in onze gemeente. Zij voelt zich in onze gemeente altijd thuis, de openheid en gastvrijheid spreken haar aan.
Al meer dan 30 jaar is zij gemeente-predikant in verschillende plaatsen in Noord-Holland. IJmuiden was haar eerste gemeente en sinds 2017 werkt zij in de PKN Gemeente Midden West-Friesland. Eerst als ‘uitleendominee’ in combinatie met de Protestantse Gemeente Velsen-Noord. Sinds 2020 is zij vaste gemeentepredikant naast ds. Woudt. Naast gemeente predikant is zij ook een gedeelte van haar tijd diaconaal predikant en aan het werk met nieuwe vormen van gemeente zijn