coronaoktUpdate 26 februari 2021

Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven (maximum aantal bezoekers en zingen in de dienst). De kerkenraad heeft gemeend dit advies over te nemen. Dat laat echter onverlet dat we de geldende veiligheidsmaatregelen blijven toepassen, om zo onze verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar serieus te nemen.

 

In de eerste plaats geldt dat u niet moet komen als u klachten heeft. Bij het binnenkomen in de kerk wordt u verzocht de handen te desinfecteren, uw naam te noteren en een mondkapje te dragen. Bij aanvang en tijdens de diensten mag het mondkapje af. Neem de afstand van 1,5 meter in acht. De garderobe is niet in gebruik. Er is voldoende ruimte in de kerkzaal om uw jas op een lege stoel te leggen.

Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Andere personen dienen een afstand van tenminste twee stoelen aan te houden.

Mocht u zich desondanks toch niet veilig/prettig voelen, blijf dan thuis. U beslist zelf of u aan de kerkdienst wilt deelnemen. De diensten worden opgenomen en via www.kerkomroep.nl en onze website (www.pknkrommenie.nl) rechtstreeks uitgezonden, zodat u thuis de diensten ook kunt volgen.

Gemeentezang wordt nog steeds ontraden, maar wel zijn maximaal 4 voorzangers toegestaan met een onderlinge ruimte van 3 meter en 5 meter afstand tot de gemeente.

Kerkdiensten zijn mogelijk met een maximum van 30 mensen bezoekers (exclusief medewerkers). Dit betekent dat u zich voor elke dienst vooraf dient op te geven uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telef. 075-6213 378 of 6210 722. U krijgt dan een bevestiging. Maar: vol is vol.

 

anderhalfNeem de basisregels in acht.

Iedereen wordt dringend gevraagd de basisregels in acht te blijven nemen: handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen gebruiken waar nodig, bij klachten thuisblijven en altijd en onverwijld testen bij milde klachten.

Eventuele giften voor de collecten kunt u overmaken naar:

- de Diaconie rek. nr: NL50RABO 030 41 21 606 t.n.v. Protestantse Gemeente te

Krommenie of naar

- de Kerk, rek. nr. NL74INGB 000 06 55 669 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krommenie.