coronaoktUpdate 30 november 2021

Geef elkaar de ruimte.

Deze maatregelen zijn ingegaan op zondagmorgen 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. Het advies van CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen bevat de volgende belangrijkste conclusies:

 

1. Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan.

De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Dit is het geval met ingang van woensdag 24 november 2021: zie staatsblad 564 d.d. 23-11-2021. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw.

2. Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering.

Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Looproutes in het kerkgebouw en het vermijden van opstoppingen bij het verlaten van het kerkgebouw zijn onderwerpen die aandacht behoeven.

3. Draag mondkapje tijdens verplaatsing.

De mondkapjesplicht is uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn uitgezonderd, adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.

4. Overige basisregels.

Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

De kerkenraad neemt deze adviezen over en u wordt gevraagd hiermee rekening te houden. U moet niet komen als u klachten heeft. Geef elkaar de noodzakelijke ruimte en houd rekening met andere gemeenteleden. De opstelling van de kerkzaal blijft ongewijzigd, zodat u bij het zitten afstand kunt houden. De garderobe is niet in gebruik. Er is voldoende ruimte in de kerkzaal om uw jas op een lege stoel te leggen.

Gezien het huidige aantal bezoekers aan de diensten (er mogen max. 70 bezoekers in de kerkzaal) en de mogelijkheid om voldoende afstand te houden, wordt er nog geen gebruik gemaakt van reservering.

Mocht u zich desondanks toch niet veilig/prettig voelen, blijf dan thuis. U beslist zelf of u aan de kerkdienst wilt deelnemen. De diensten worden rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl en kunt u ook benaderen via onze website (www.pknkrommenie.nl) zodat u thuis de diensten ook kunt beluisteren.

 

anderhalfNeem de basisregels in acht.

  •  Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  •  thuisblijven en testen bij klachten;
  •  de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.