Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen en wie zijn de vertrouwenspersonen van de Ring PKN-kerken in de Zaanstreek?

Waarom een vertrouwenspersoon in de kerk?

De kerk zien we graag als een plek waar je veilig bent en je geborgen voelt. De realiteit is echter dat ook hier mensen soms slachtoffer zijn van pesten, geweld, machtspelletjes, (seksueel) misbruik. De Protestantse Kerken in de Zaanstreek werken daarom aan een cultuur waarin geen plaats is voor welk grensoverschrijdend gedrag dan ook. Dat betekent bijvoorbeeld dat elke gemeenschap binnen de Protestantse Kerk in de Zaanstreek zorgt voor een veilige omgeving, waarin mensen integer met elkaar omgaan. Er zijn vier onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld, die werken onder geheimhoudingsplicht. Onafhankelijk: dat betekent dat de vertrouwenspersonen geen lid zijn van de kerkenraden.

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij klachten of vermoedens die betrekking hebben op geweld, discriminatie, pesten, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag door iemand die een taak binnen de gemeente vervult of deel uit maakt van de gemeente. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. De vertrouwenspersoon is er om deze klachten en/of  vermoedens te bespreken en alle vragen die er dan zijn te beantwoorden. De vertrouwenspersoon gaat niet voor jou een conflict of probleem oplossen, maar kan je adviseren  en je bijstaan in je keuzes en eventueel zorg dragen voor begeleiding en verwijzing naar andere instanties.

 

Hoe werkt de vertrouwelijkheid?

De vertrouwenspersonen zijn aangesteld door de kerkenraden van de Ring, maar zijn geen lid van één van deze kerkenraden en zij opereren onafhankelijk. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat niemand anders van de inhoud van het gesprek op de hoogte wordt gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven. In sommige gevallen van - ernstig - grensoverschrijdend gedrag kan het belangrijk en noodzakelijk zijn andere personen in te lichten/te betrekken. Dit zal nooit gebeuren zonder overleg met jou. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan de kerkenraad van Zaandam óf er meldingen zijn geweest en van welke aard deze meldingen waren. Er zal nooit informatie gedeeld worden, waaruit de herleiden is wie de melding gemaakt heeft.

 

Met welke onderwerpen of vragen kan je bij de vertrouwenspersoon terecht?

  • Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar;
  • Als je vragen hebt over pesten en gepest worden;
  • Bij (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag of de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt;
  • Als je je zorgen maakt over de wijze waarop er met kinderen/ouderen wordt  omgegaan binnen jouw kerk;
  • Als iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar/grensoverschrijdend gedrag;
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

 

De vertrouwenspersonen en hoe zij te bereiken zijn:

  • Rob Bekenbrede: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Judith Danser: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Ingeborg Rovers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Geraldine van der Putte: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bekijk de folder van de vertrouwenspersonen