Bij het Pastoraal Team (P.T.) zijn zo’n 15 vrouwelijke en 2 mannelijk gemeenteleden betrokken. Onze kerkelijke gemeente is onderverdeeld in 5 wijken, waarvan wijk 1 verdeeld is in wijk 1a en 1b. Een deel van Assendelft, zoals o.a. Saendelft valt ook onder onze kerkelijke gemeente.

Per wijk zijn er 2 à 3 leden van het pastoraat verantwoordelijk voor die wijk.

Welke activiteiten worden ondernomen door het Pastoraal Team?

  • Een belangrijke activiteit is het bezoeken van gemeenteleden bij ziekte maar ook bij heugelijke gebeurtenissen zoals een zilveren of gouden huwelijksfeest en niet te vergeten een geboorte.
  • Daarnaast worden de bijeenkomsten van ‘Senioren ontmoeten Senioren’ (SoS) mede georganiseerd door de leden van het P.T. Twee keer per jaar is er een grotere bijeenkomst waarbij er een spreker of spreekster komt. Zo hebben we een middag gehad over ‘Monumenten Spreken’ en een middag over de archeologische opgravingen in de Heiligeweg.    
  • Voor de grotere bijeenkomsten krijgen al de gemeenteleden boven de 70 jaar een persoonlijke uitnodiging. De andere SoS bijeenkomsten worden aangekondigd in Kerknieuws.
  • Ook met Kerstmis en Pasen is er extra aandacht voor onze senioren. De leden van het PT brengen dan een kerstgroet of paasgroet en een attentie bij de 75+ langs.
  • Elke zondag wordt u in de kerk verwelkomt door een lid van het P.T., de zgn. gastvrouw/heer functie van het Pastoraal Team.
  • Ook heeft het PT 2 jaar een creatieve middag georganiseerd, met veel enthousiasme worden bijvoorbeeld kerstkaarten gemaakt, die we dan weer gebruiken om aan de Senioren te geven met de kerstdagen.
  • Een eenmalige activiteit was het organiseren van een hobby tentoonstelling met werken van onze      gemeenteleden. Deze activiteit was zeker voor herhaling vatbaar.

Het PT vergadert 5x per jaar. We wisselen ervaringen uit, krijgen inhoudelijke ondersteuning van dominee Reijnders t.a.v. de zaken waar je tijdens een huisbezoek tegenaan kan lopen. De diverse activiteiten worden tijdens deze vergaderingen voorbereid en de taken verdeeld, dit gaat altijd heel gemoedelijk en snel.

Het is nog steeds zo dat het PT ruimte heeft voor nieuwe leden, en net zoals de opbouw van onze kerkelijke gemeente is, is de leeftijdsopbouw van het PT aan de hoge kant. Het zou geweldig zijn als ons team wordt versterkt met enkele jongere gemeenteleden.

Hopelijk geeft dit artikeltje u genoeg informatie om te zeggen; “ik wil wel eens een keer bij zo’n vergadering zijn, even de sfeer proeven”. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Els van der Pompe (voorzitter)
tel. 075 – 6284726