Ook aan de medewerkers van het pastoraal team zie je dat we een vergrijzende gemeente zijn. Er zijn 14 vrouwelijke gemeenteleden bij betrokken waarvan enkele al zelf de leeftijd hebben om door het pastoraal team bezocht te worden.

Ondanks of misschien dankzij de leeftijd is het een enthousiaste club mensen.

Onze kerkelijke gemeente is onderverdeeld in 5 wijken, waarvan wijk 1 verdeeld is in wijk 1a en 1b. Een deel van Assendelft, zoals o.a. Saendelft valt ook onder onze kerkelijke gemeente.
Per wijk zijn er 1 à 2 leden van het pastoraat verantwoordelijk voor die wijk.
Welke activiteiten worden ondernomen door het Pastoraal Team?
 
  • · Een belangrijke activiteit is het bezoeken van gemeenteleden bij ziekte maar ook bij heugelijke gebeurtenissen zoals een zilveren of gouden huwelijksfeest en niet te vergeten een geboorte.
  • · Daarnaast worden de bijeenkomsten van ‘Senioren ontmoeten Senioren’ (SoS) mede georganiseerd door de leden van het P.T. Twee keer per jaar is er een grotere bijeenkomst waarbij er een spreker of spreekster komt.
  • · Ook met Kerstmis en Pasen is er extra aandacht voor onze senioren. De leden van het PT brengen dan een kerstgroet of paasgroet en een attentie bij de 75+- jarigen langs.
  • · Elke zondag wordt u in de kerk verwelkomt door een lid van het P.T., de zgn. gastvrouw functie van het pastoraal team.
  • · Creativiteit krijgt binnen het pastoraal team ook aandacht, u kunt dan denken om met elkaar te schilderen of kerstkaarten maken. Een andere creatieve activiteit is het organiseren van een hobby tentoonstelling.
 
Het pastoraal team vergadert 5x per jaar. We wisselen ervaringen uit en hebben ook vaak een inhoudelijk thema. De diverse activiteiten worden tijdens deze vergaderingen voorbereid en de taken verdeeld, dit gaat altijd heel gemoedelijk en snel.
 
Het is nog steeds zo dat het pastoraal teamruimte heeft voor nieuwe leden kant. Ook voor ons geldt dat meer handen meer het pastoraal werk verlichten.
Het zou geweldig zijn als ons team wordt versterkt met enkele jongere gemeenteleden.
 
Hopelijk geeft dit artikeltje u genoeg informatie om te zeggen; “ik wil wel eens een keer bij zo’n vergadering zijn, even de sfeer proeven”. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
 
Els van der Pompe (voorzitter)
tel. 075 – 6284726