Afdrukken

De kerkenraad is het bestuur van de gemeente, of in de termen van de kerkorde: hij geeft leiding aan het gemeenteleven. De kerkenraad heeft zijn taken en beleid doorgesproken met de gemeente en vastgelegd in een plaatselijke regeling.
De raad bestaat uit alle ambtsdragers. Er zijn drie ambten met een zekere onderverdeling:

  1. De ouderlingen
  2. De diakenen
  3. Predikant

1 De ouderlingen

2.    De diakenen:
De diaconie geeft praktische invulling aan de roeping tot naastenliefde, in het bijzonder voor eigen gemeenteleden en voor mensen in de directe omgeving. Er zijn drie diakenen die met enkele niet-bevestigde leden de Diaconale Werkgroep vormen. Onder deze werkgroep ressorteert ook de Z.W.O.-groep die de evangelieverkondiging en de naastenliefde verder weg onder de aandacht van de gemeente brengt.

3.    De predikant:
Ds. J.A. De Waal

Opgemerkt wordt dat een aantal secties van de kerkenraad min of meer structurele vacatures kennen. Door taken zodanig in te delen, wordt getracht dat geen ontoelaatbare (over)belasting optreedt.